بایگانی “مقالات و ساخته های دیگر”

خلق معجزه چیست؟

چهار نوع معجزه وجود دارد که تو می توانی آنها را خلق کنی. اما اول مهم است که آنها را درک کنی معجزه عمل مثبت این نوع معجزه بُعد مثبت جدیدی در زندگی تو بوجود می آورد. چه به این صورت باشد که تو اضافه حقوق بگیری و یا اینکه مرد یا زن آرزوهایت را […]

می بخشم که بگیرم یا می گیرم که ببخشم؟! مسئله این است!

خواست خداوند از ابتدای خلقت که تفکر خلقت نامیده می شود در این جمله خلاصه میشود : «مخلوقم را بیافرینم و از نعماتم سیرابش کنم…نعماتی لایتناهی» لفظ لذت لایتناهی به دفعات در کتب دینی و قرآن در رابطه با بهشت گفته شده است…وقتی می بینیم خداوند از ابتدا خواسته اش بخشیدن این نعمتها و لذات […]